Sık Sorulan Sorular
Anasayfa Sık Sorulan Sorular

Endüstri 4.0 'ın uygulama alanları nelerdir?

Endüstri 4.0 uygulama alanlarını (elbette bunlarla sınırlı olmayıp) şu şekilde sıralayabiliriz; #artırılmış gerçeklik, #bulut teknolojisi, #entegrasyon, #simülasyon uygulamaları, #robotik, #büyük veri, #siber fiziksel sistemler, #akıllı fabrika, #nesnelerin interneti ve #3D yazıcılar.

Endüstri 4.0 uygulamalarının geleceği ile ilgili nasıl bir öngörü yapılmaktadır?

Endüstri 4.0 bir anlamıyla da geleceğin üretim ve hizmet teknolojisine dönüşümünü tanımlar. Gelişen dünya ve sınırlardan bağımsız hale gelen uluslararası ticaret, geleneksel üretim yöntemlerini terk etmeyi ve Endüstri 4.0 uygulamalarına entegre olmayı zorunlu kılmaktadır. Dijitalleşme büyük bir hızla sektörleri ve firmaları dönüştürmeye devam edecektir.

Endüstri 4.0 ile hedeflenen nedir?

İşletmenin dijitalleşmesi ile üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması; maliyetlerde hissedilir düşüşlerin yakalanması ve uluslararası düzeyde rekabetçiliğe ulaşılması hedeflenmektedir. Ayrıca Endüstri 4.0 'ın getirdiği "esneklik" sayesinde üretim ve hizmette özelleşmenin önü bir hayli açılmış olacaktır.

"Endüstri 4.0" ne demektir?

Kısaca dördüncü sanayi devrimi olarak tanımlayabileceğimiz "Endüstri 4.0" kavramı; dijital devrim olarak adlandırılmaktadır. Artırılmış gerçeklik, bulut teknolojisi, entegrasyon, simülasyon uygulamaları, robotik, büyük veri, siber fiziksel sistemler, akıllı fabrika, nesnelerin interneti ve 3D yazıcılar; dördüncü sanayi devriminin dayanak noktalarıdır. Endüstri 4.0, bilişim teknolojileri sanal dünyası ile makinelerin fiziksel dünyasının; İnternet aracılığı ile bütünleşmesiyle, endüstrinin hızla değişim geçirmesinin bir sonucudur.

Manas Bulvarı No:47/B Folkart Towers A Kule Kat:26 Daire:2601 35530 Bayraklı – İZMİR
info@o2industry.com

2019© Tüm Hakları Saklıdır.